Autorská práva

Tyto internetové stránky, s jejichž obsahem se právě seznamujete, jsou autorským dílem, včetně jejich textů, grafické úpravy (webdesignu) a nelze je bez souhlasu autorů-nositelů práv volně užít. Jejich obsah tvoří zejména slovesná autorská díla-textová, ilustrace, webdesign, animace, audiovizuální díla-videa, fota, fotografie, mapy.

UPOZORNĚNÍ COPYRIGHT ©

PRÁVNÍ OCHRANA ZNAČKY - ZNAČEK

COPYRIGHT © Aquaflex®™, Gelflex®™, ELA®™, patent Kristek®™, užitný vzor Kristek®™ 2000 - 2016

Značky, patenty a obrázky týkající se značek Aquaflex®™, Gelflex®™, ELA®™, patent Kristek®™, užitný vzor Kristek®™ jejich jakákoli část na doméně www.matrace.cz jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita.

V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb. Upozorňujeme, že jakmile budeme přesvědčeni o porušení výše uvedeného předpisu, zcela jistě svých práv využijeme!

PRÁVNÍ OCHRANA TEXTŮ / GRAFIKY / INTERNETOVÝCH PREZENTACÍ

COPYRIGHT KLAS Design©

Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky na doméně www.matrace.cz jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita.

Návštěvou těchto stránek a jejich procházením souhlasíte s tímto ujednáním.

Vymáháním veškerých práv je pověřena renomovaná advokátní kancelář


V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb. Upozorňujeme, že jakmile budeme přesvědčeni o porušení výše uvedeného předpisu, zcela jistě svých práv využijeme!