Matrace Aquaflex / Gelflex Patent - Princip

Výrobce a Patentová ochrana

Matrace Aquaflex - Patent

Ing. Pavel Kristek
IČ: 15934152
provoz 03
nám. T.G.M. 1096
534 01 Holice v Čechách
Telefon: +420 608 222 722

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních změn matrace dle nejnovějších poznatků vývoje.

Výroba matrace Aquaflex a Gelflex je chráněna patentem číslo 284 956 a užitnými vzory 7529, 7918 a 7996.

obrázek č. 1

Princip a funkce matrace Aquaflex a Gelflex

Matrace Aquaflex se skládá ze dvou vodních válců, matrace Gelflex ze dvou gelových válců(1) a velkého počtu na nich napříč volně ležících, vzájemně spojených lamel (2), které tvoří rošt matrace. Na roštu je umístěna polyuretanová pěna (3), paměťová termopěna (4) a snímatelný potah (5), který je s roštem spojen suchým zipem (obrázek č. 1).

Matrace Aquaflex - Patent

Princip činnosti spočívá na změně styčné plochy mezi tvarově lehce poddajným válcem a tuhou lamelou při jejich vzájemném pohybu. Jednotlivé lamely roštu, na které působí tíha těla (G), jsou stěnou válce vytlačovány proti ležícímu tělu takovou sílou (F), jakou tíhou na ně tělo v jednotlivých místech působí a tím se dokonale přizpůsobí jeho tvaru.

Nastavení matrace Aquaflex a Gelflex na jakékoliv zatížení se tak děje automaticky. Bližší osvětlení funkce změny styčné plochy mezi válcem a lamelou je znázorněno na obrázcích 2,3,4 a 5.

obrázek č. 2

Matrace Aquaflex- Patent

obrázek č. 3

Matrace Aquaflex- Patent

obrázek č. 4

Matrace Aquaflex- Patent

obrázek č. 5

Změna zatížení matrace Aquaflex a GelflexMatrace Aquaflex - Patent

Matrace Aquaflex a Gelflex umožňuje, aby byla páteř při ležení na zádech v přirozeném fyziologickém tvaru a v poloze na boku rovná (pohled ze strany). Při změně zatížení matrace (obr. 6) nebo při jeho příčném posunu se zvětší pouze přetlak v jednotlivých válcích, což se neprojeví žádnou vnější změnou tvaru matrace ani jejím příčným pohybem. Tvar matrace je určen pouze tvarem těla.

Protože matrace Aquaflex a Gelflex nezpůsobuje žádné otlaky, otáčíte se při spánku jen velmi málo a do rána zůstáváte často v té poloze, kterou jste večer zaujali. To je velmi výhodné pro klidný spánek.

obrázek č. 6

Získat aplikaci Adobe Flash Player